Collonil Leather Soap 200ml

Kód: 1973
Neohodnoceno
Značka: Collonil
190 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu
Čisticí a ošetřující pěna ve spreji na hladké usně
Vhodná na obuv, kožené oděvy, galanterii a nábytek
Čistí běžné nečistoty a chrání useň před popraskáním
Možnost využití i na syntetiku a gumu

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Návod na použití Leather Soap
Nanášejte vždy na suchý povrch!
Po protřepání naneseme pěnu na čistý hadřík a povrch s ním ošetříme. Po zaschnutí useň, syntetiku,gumu přeleštíme.

Není vhodný na drsnou useň a semiš!
Povinné informace Leather Soap

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Péče o obuv
Záruka: 2 roky