Collonil Soft Cleaner 200ml

Kód: 1544
Neohodnoceno
Značka: Collonil
199 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu
Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru
vhodný na obuv, oděvy, galanterii a oděvy
Signální slovo: Nebezpečí!Standardní věty o nebezpečnostiH222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.Pokyny pro bezpečné zacházeníP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Obsahuje : alifatické uhlovodíky 15-30%aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Péče o obuv
Záruka: 2 roky